NS Basket /

Individualni rad

Individualni trening stavlja akcenat na individualne potrebe sportiste i rekreativca.
Posebna potreba za takvim treningom javlja se kako u timskim tako i u individualnim sportovima. Individualizacija se ujedno namece i kao
jedan od glavnih zahteva savremenog treninga.


Preventivni trening
Rehabilitacijski program
Dopunski trening za unapredjenje
morfoloskih sposobnosti
Dopunski trening za razvoj
motorickih sposobnosti
Dopunski trening za razvoj
funkcionalnih sposobnosti
Dopunski trening za razvoj
tehnicko-taktickih sposobnosti